Program

Torsdag 27 juni

13:30 Incheckningen öppnar

kaffe

15:00 Inledningsmöte & Flagghissning

Anki Ander & Dan Johansson

17:30 Middag

19:00 Kvällsmöte

Göran Duveskog

21:00 Kvällsfika

Fredag 28 juni

08:30 Morgonbön

09:15 Bibelstudium

Magnus Jonegård

10:30 Bibelstudium

Anders-Petter Sjödin

12:00 Lunch

14:00 Seminarier

Torbjörn Aronson - Andreas Jensen - Tobias Rawert

15:00 Kaffe

16:00 Seminarium

Hans Jansson

17:00 Shabbatfirande

Siegfried & Ruth Luikert

17:30 Middag

19:00 Kvällsmöte

KG Larsson

21:00 Kvällsfika

21:30 Nattmöte

Andreas Jensen

Lördag 29 juni

08:30 Morgonbön

09:15 Bibelstudium

Torbjörn Aronson

09:15 Bibelstudium

Carlos Villablanca

10:30 Bibelstudium

Holger Nilsson

12:00 Lunch

14:00 Israel i fokus

Magnus Jonegård - Ulf Cahn - Marita Usi - Philip Holmberg

15:00 Kaffe

Israel i fokus

Fortsättning

17:30 Middag

19:00 Kvällsmöte

Hans Jansson

21:00 Kvällsfika

21:30 Nattmöte

Carlos Villablanca

Söndag 30 juni

10:00 Gudstjänst

Carlos Villablanca

11:30 Tack

12:00 Lunch